fbpx

Veelzijdig jaarplan City Marketing Lelystad

Vanaf 2017 gaat City Marketing Lelystad (CML) zich de komende drie jaar richten op vijf speerpunten: Natuur, Wonen, Transport & logistiek, Toerisme en Burgertrots. Hiermee wordt van elk een domein een aspect gepakt. Het college van Lelystad is met dit jaarplan akkoord gegaan en geeft daarmee de al in de begroting gereserveerde €580.000 vrij voor het op de kaart zetten van Lelystad.

‘De wereld om ons heen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Juist nu er kansen liggen op het gebied van bedrijfsvestigingen, toerisme en wonen moeten we ervoor zorgen dat Lelystad als mogelijke bestemming in de hoofden van potentiële vestigers en bezoekers boven komt. Daarvoor is het van belang de ingeslagen citymarketingweg krachtig voort te zetten’, aldus Jop Fackeldey, wethouder citymarketing.

 

Algemeen
In 2016 is er voor CML een driejarenplan geschreven dat aangeeft hoe CML in de toekomst haar rol kan versterken en optimaliseren. City Marketing Lelystad verandert naar een meer projectgerichte organisatie waar ook externen hun projecten aan kunnen uitbesteden. Het jaar 2017 wordt hierin gebruikt als transitiejaar. In het driejarenplan zijn voor de komende jaren vijf speerpunten vastgesteld: Natuur, Wonen, Transport & logistiek, Toerisme en Burgertrots. Met een cross mediale campagne worden de eerste vier speerpunten onder de aandacht gebracht bij potentiële bezoekers, bewoners en bedrijven met speciale focus voor jonge gezinnen uit de regio Amsterdam. Voor het speerpunt Natuur worden de, in 2016 ontwikkelde, campagnefilmpjes gebruikt en aangevuld met twee nieuwe campagnefilmpjes. Voor de speerpunten Wonen, Transport & logistiek en Toerisme worden de bestaande campagnebeelden ingezet. Hierbij speelt gespecificeerde online media een belangrijke rol in combinatie met een massa medium. Verder onder de noemer ‘Algemeen’ worden er in 2017 met verschillende partners afspraken gemaakt op het gebied van samenwerking en financiële ondersteuning. Ook wordt er in 2017 een begin gemaakt met het beheren van het totale outdoor reclamebeleid van de stad.

 

Wonen
Eind 2016 is het bureau De Wijde Blik in opdracht van de gemeente Lelystad en in samenwerking met CML gestart met het schrijven van een woonmarketingplan voor Lelystad. CML heeft hierin aangegeven dit takenpakket te willen uitbreiden op projectbasis met specifieke inhuur, een aanvullende opdracht is hiervoor noodzakelijk. Vooralsnog beperkt de bijdrage van CML in mankracht zich tot het ontwikkelen van een nieuwe website en uitzetten van een online campagne, gespecificeerd ingericht op verschillende doelgroepen. De out of pocket kosten binnen domein Wonen worden besteed aan de vastgoedbeurs Provada, waar Lelystad aan deelneemt als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

 

Werken
Het speerpunt Transport & logistiek valt onder het domein Werken en is een onderdeel van de externe marketing campagne. Daarnaast wil CML de Lelystedeling bewuster maken van de positieve effecten van Lelystad Airport door een kleine Facebook campagne in te zetten onder de noemer #debouwbegint. Verder binnen het domein Werken valt het door ontwikkelen van de Lelypas, ondersteunen van merkontwikkeling van het Stadshart en het organiseren van de netwerkbijeenkomst City Marketing Live.

 

Vrije tijd
Het domein Vrije tijd is onderverdeeld in twee onderwerpen: Toerisme en Evenementen. Toerisme wordt gebruikt in de externe marketing campagne en evenementen voor het vergroten van de burgertrots. Binnen toerisme zijn er in Lelystad veel ontwikkelingen. Denk hierbij aan verschillende samenwerkingsverbanden, projecten en optimalisering van de toeristische informatievoorziening. In het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie van gemeente Lelystad worden verschillende taken benoemd die CML als aanvulling op het huidige takenpakket op zich wil nemen. Begin 2017 wordt duidelijk of CML deze taken gaat uitvoeren.
Qua evenementen gaat CML door in de lijn die vanaf 2014 al voorzichtig is ingezet. Aan de hand van het ‘Beoordelingsdartbord’ bepaalt CML in hoeverre een evenement wordt ondersteund. Deze ondersteuning is voornamelijk in (betaalde) marketing uitingen. Op die manier worden meer bezoekers voor het evenement gerealiseerd waardoor het breed gedragen wordt en bijdraagt aan de stadstrots, het uiteindelijke doel van evenementen voor CML. Verder is 50 jaar Lelystad een belangrijk thema in 2017. CML is hierin mede coördinator en werkt nauw samen met gemeente Lelystad en Evenementen Coördinatie Lelystad. Voor het jaar 2017 heeft CML een overkoepelende evenementenvergunning aangevraagd waar de kleinere evenementen onder vallen. Daarnaast heeft CML zes tijdelijke campagnebeelden ontwikkeld die in verschillende uitingen terugkomen.

Bovenstaand zijn slechts een aantal highlights van het jaarplan 2017 van City Marketing Lelystad. Vanaf eind februari is het totale jaarplan te vinden op www.citymarketinglelystad.nl

Het bericht Veelzijdig jaarplan City Marketing Lelystad verscheen eerst op City Marketing Lelystad.