fbpx

Imago Lelystad stijgt voor het eerst in 10 jaar

Om de drie jaar laat City Marketing Lelystad in samenwerking met gemeente Lelystad een imago onderzoek uitvoeren. De eerste meting was in 2007, toen scoorde het imago van Lelystad onder niet-inwoners een 5,8 en in 2015 scoorde het slechts een 5,6. In het onderzoek van eind 2018 is dit cijfer gestegen tot een 6,2! Het gemiddelde cijfer onder eigen inwoners is ten opzichte van 2007 met 0,5 punt gestegen.

Bureau Onderzoek & Statistiek van gemeente Lelystad voerde het ‘identiteitsonderzoek’ uit onder ruim 1000 Lelystedelingen. Zij reageerden op 16 stellingen die samen een beeld van Lelystad geven. Dezelfde stellingen werden voorgelegd aan 1450 volwassenen elders in Nederland. Daarnaast kregen zij vragen voorgelegd over bijvoorbeeld de slogan, kernwaarden, bezoek en economische activiteiten. De vragen en stellingen zijn grotendeels vergelijkbaar met het eerste onderzoek uit 2007 waardoor significante verschillen vast te stellen zijn.

Groeiende populariteit onder niet-inwoners
Bij de 16 stellingen die zijn voorgelegd waren bij de meeste significante groei ten opzichte van het onderzoek in 2015 zichtbaar. Alle stellingen bij elkaar opgeteld zorgen onder niet-inwoners voor een gemiddeld imago cijfer van 6,2. Dit is een aanzienlijke groei ten opzichte van 2015 toen het nog een 5,6 was. In 2013 is CML aan de hand van het rapport Tordoir voorzichtig gestart met de focus te verleggen van warme naar koude citymarketing, aldus campagnes buiten de stad. Dit heeft in 2015 geresulteerd in een focus op toerisme en in 2017 is er een woonmarketing opdracht bijgekomen, twee van de activiteiten die gericht zijn op het versterken van het imago onder niet-inwoners. Een van de stellingen die ten opzichte van 2015 het meest steeg qua positieve respons is de stelling ‘In Lelystad is het prettig recreëren’, van 32% naar 48% van de respondenten die het hier mee eens is. Dit komt overeen met het resultaat van de vraag hoe bekend respondenten zijn met toeristische bestemmingen. Een flink aantal bestemmingen scoorden ruim bovengemiddeld (70% à 80%) maar ook een aantal bestemmingen onder gemiddeld, dit betekent dat er qua bekendheid van Lelystad als toeristische bestemming vooruitgang is geboekt maar ook nog genoeg potentie is. Een andere stelling die significant hoger scoort dan in 2015 is ‘In Lelystad is het ideaal wonen als je kinderen hebt’, van 36% naar 50%. Hier ligt een kans, gecombineerd met het feit dat een deel van de respondenten de aantrekkelijkheid van de kust van invloed vindt op de verhuispotentie. De unieke woonmogelijkheden is iets wat nog meer uitgenut kan worden. Andere hoogscorende stellingen zijn ‘Lelystad is een stad met veel ruimte’ en ‘Rondom Lelystad is er veel natuur en water’. Dit komt ook terug bij de kernwaarden, waar ruimte met 76% de meest gekozen kernwaarde van Lelystad is. Dit is de kernwaarde die CML met haar focus op merkbeleving sinds 2015 zoveel mogelijk gebruikt. Ook de slogan ‘Lelystad geeft lucht’ begint aan bekendheid te winnen, 22% van de niet-inwoners wist de juiste slogan uit een lijst te kiezen.

Tevredenheid bij inwoners maar meer aandacht voor stadstrots
Dezelfde 16 stellingen zijn voorgelegd aan inwoners. Het gemiddelde cijfer van deze stellingen onder inwoners komt op een 6,9. Dit is even hoog als bij de laatste meting en een groei van 0,5 ten opzichte van de eerste meting in 2007. De grootste zorg zit bij ‘Lelystad heeft een gezellig centrum’ wat in het onderzoek uit 2018 daalde tot 4% van de eigen inwoners die het hier mee eens is. Dit was in 2007 slechts 7% maar is in de tussenliggende jaren gestegen tot zelfs 21% in 2010. Dit komt door recente ontwikkelingen niet als een verrassing maar is wel een aandachtspunt. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan stadstrots, wat in 2018 daalde tot 35% van de Lelystedelingen die het eens is met de stelling ‘Lelystedelingen zijn trots op hun stad’. Daar staat tegenover dat het aantal Lelystedelingen dat het oneens is met de stelling ‘In Lelystad valt er weinig te beleven’ steeg van 33% in 2015 naar 41% in 2018, in 2007 was dit zelfs maar 18% dus daar is een stijgende lijn zichtbaar. Sinds 2015 ondersteunt CML zoveel mogelijk evenementen die bijdragen aan de doelstellingen met marketing uitingen. Hiermee worden evenementen bekender onder inwoners, bovenstaande cijfers sluiten dan ook aan bij deze strategische keuze.

Input meerjaren marketingplan
In 2019 werkt City Marketing Lelystad (CML) aan een nieuw meerjaren marketingplan 2020 – 2030, een herijking van het Strategisch Marketingplan van Berenschot. Aan bureau Dietz is de opdracht gegeven om hier de voorbereidende werkzaamheden en analyses voor te maken. Samen met de gegevens van Dietz en de uitkomsten van Lelystad Next Level vormen de resultaten van dit imago onderzoek de basis voor de marketing strategie van de toekomst.

Het volledige imago onderzoek is hier te vinden.

Fotocredits: Jasper Pluim

Het bericht Imago Lelystad stijgt voor het eerst in 10 jaar verscheen eerst op City Marketing Lelystad.