fbpx

Gemeenteraad ondersteunt ‘Lelystad geeft licht’

Lelystad geeft licht

Tijdens de raadsvergadering is dinsdagavond een motie aangenomen om geld te investeren in ‘Lelystad geeft licht’. Het evenement ‘Lelystad geeft licht’ werd vorig jaar ingevuld door verschillende activiteiten met als grote trekker de Kerstparade en daarbij voorafgaand de Lichtjesparade. City Marketing Lelystad, gemeenteraad Lelystad en verschillende burgerinitiatieven willen nu een andere grote trekker binnenhalen.

‘Lelystad geeft licht’
Het evenement ‘Lelystad geeft licht’ staat voor samen zijn, warmte, licht, liefde en gezelligheid. Het is de mantel die verschillende activiteiten in Lelystad samenbrengt. Evenementen die in de periode van ‘Lelystad geeft licht’, van 12 tot en met 22 december, plaatsvinden en aansluiten bij deze kernwaarden worden meegenomen in de communicatie van City Marketing Lelystad. Tegelijkertijd communiceren deze evenementenorganisaties in hun uitingen ‘Lelystad geeft licht’, waardoor alle partijen elkaar versterken.

Evaluatie 2013-2015
Om de toekomst van het evenement te versterken heeft City Marketing Lelystad in 2015 ‘Lelystad geeft licht’ geëvalueerd. In 2013 werd ‘Lelystad geeft licht’ voor het eerst ingevuld door de SBS6 Kerstparade met 35.000 bezoekers. In 2014 werden er in de verschillende winkelcentra van Lelystad allerlei activiteiten georganiseerd maar was er geen grote trekker, wat resulteerde in lagere bezoekersaantallen. In 2015 was de Kerstparade weer de grote trekker van ‘Lelystad geeft licht’, met daaromheen verschillende burgerinitiatieven. In combinatie met mediawaarde en bereik op social media werd geconcludeerd dat het evenement een grote trekker nodig heeft om het beoogde effect te realiseren.

Motie gemeenteraad
De aangenomen motie verzocht om te investeren in ‘Lelystad geeft licht’ vanuit het vervallen van de bijdrage aan de geannuleerde Dutch Match Cup. Dit wordt geïnvesteerd in het naar Lelystad halen van een grote trekker voor Lelystad geeft licht. Vanuit burgerinitiatief is het oog gevallen op ‘Kerst met de Zandtovenaar’, een kerstspecial van KRO-NCRV voor NPO Zapp. Elk jaar bezoeken duizenden mensen het evenement en kijken er meer dan een miljoen mensen naar de televisie uitzending. City Marketing Lelystad sluit zich hier bij aan en ziet dit als een grote kans. ‘We zijn dan ook heel blij met de aangenomen motie’, aldus Tony Merkelbach, directeur/bestuurder van City Marketing Lelystad. ‘Met een grote trekker willen wij ‘Lelystad geeft licht’ als sterk merk en jaarlijks terugkerend evenement voor de eigen inwoners neerzetten’. Lelystad is nu samen met een aantal andere steden in de running voor ‘Kerst met de Zandtovenaar’. In mei wordt bekend gemaakt waar het evenement in december 2016 plaatsvindt.

Het bericht Gemeenteraad ondersteunt ‘Lelystad geeft licht’ verscheen eerst op City Marketing Lelystad.

Leave a Reply