fbpx

City Marketing Lelystad zet focus op toerisme voort

Oostvaardersplassen - Jasper Pluim

Het jaarplan 2016 van City Marketing Lelystad staat in het teken van focus. Hierin worden twee wegen bewandeld: meer aandacht voor acties die de burgertrots versterken en meer budget voor algemene marketing campagnes gericht op natuur. Het college van Lelystad is met dit jaarplan akkoord gegaan en trekt €580.000 uit voor het op de kaart zetten van Lelystad.

‘Met het voorzichtig herstel van de economie en de woningmarkt wordt het des te belangrijker dat men weet dat het in Lelystad goed wonen en werken is. De evaluatie en het imago onderzoek laat zien dat we daarvoor twee sporen moeten (blijven) bewandelen: het gebruik maken van onze eigen inwoners als ambassadeurs van de stad en het actief promoten van onze kwaliteiten buiten de stad. Met dit jaarplan geeft City Marketing Lelystad opnieuw effectief invulling aan die opdracht. Maar dat we met elkaar nog veel werk te verzetten hebben is zeker ook waar’, aldus Jop Fackeldey, wethouder citymarketing.

Algemeen
In 2015 heeft City Marketing Lelystad een evaluatie geschreven gebaseerd op citymarketing in het land, activiteiten, het imago van Lelystad en de feed back van partners over de afgelopen 4 jaar. De uitkomsten waren positief. Partners geven City Marketing Lelystad gemiddeld een 7,8 en de gekozen strategie is in lijn met de resultaten van de desk research.
Het aanbrengen van meer focus en concentreren op bezoekers van buiten Flevoland heeft de aandacht, hierin is verbetering mogelijk. De focus richt zich sinds 2015 op toerisme. Vanaf 2016 is dat nog specifieker op natuur binnen toerisme waarmee meer merkbeleving rondom Lelystad wordt gecreëerd. Daarnaast worden de doelstellingen zoals vastgesteld in 2015 worden voortgezet in 2016. Dit betekent dat de focus ligt op toerisme, de kernwaarden van Lelystad en het creëren van een breed draagvlak.

Wonen
Door de bezuinigingen die in 2015 zijn doorgevoerd en vanwege de crisis in de woningmarkt, is het budget voor het domein Wonen beperkt tot slechts enkele activiteiten. Er worden voornamelijk uren ingezet en de out of pocket kosten zijn beperkt tot de deelname aan de Provada. Binnen het domein Wonen wordt nauw samengewerkt met gemeente Lelystad, die hierin leading is. In 2015 is een enorme groei gerealiseerd op de website woneninlelystad.nl door het afwisselend adverteren op de actieve Facebook van Lelystad en het inzetten van een adwords campagne. City Marketing Lelystad wil deze strategie doorzetting in 2016, afhankelijk van de financiële keuzes van gemeente Lelystad aan de hand van hun strategisch marketingplan voor Wonen.

Werken
In 2015 is besloten dat Lelystad Airport zich gefaseerd ontwikkelt tot twin-airport van Schiphol. Mede door dit besluit heeft City Marketing Lelystad een nieuw campagnebeeld ontwikkeld. Dit beeld is in verschillende uitvoeringen inzetbaar en wordt voornamelijk gebruikt voor de zakelijke markt. Het beeld zal veelal worden ingezet door de afdeling Economische Zaken van gemeente Lelystad (EZ). Een ander belangrijk project binnen domein Werken is de ‘Lelypas’. Inmiddels is de ‘Lelypas’ een stichting met een medewerker die 10 uur per week actief is. Deze stichting is volledig autonoom maar wordt op een aantal vlakken ondersteund door City Marketing Lelystad. In 2016 wordt deze ondersteuning afgebouwd waardoor de stichting nog zelfstandiger functioneert.

Vrije tijd
In 2015 is City Marketing Lelystad gestart met de focus te leggen op toerisme. Deze lijn wordt in 2016 doorgezet en verstevigd. Waar dit in 2015 vooral zichtbaar was in inzet en ondersteuning, is er in 2016 een verschuiving in het budget, van evenementen naar toerisme en algemene marketing. Met dit budget wordt een campagne uitgezet waarin natuur wordt gebruikt om de merkbeleving van Lelystad te verstevigen. Deze campagne neemt een groot gedeelte van het algemene marketing budget in. Verder is er net als in 2015 aandacht voor het concept ‘Dagje Lelystad’ waarin de samenwerking wordt gezocht met toeristische partners. Naast de activiteiten die worden gericht op bezoekers van buiten Flevoland kwam uit het onderzoek Beeld van Lelystad naar voren dat er ook nog ingezet moet worden op burgertrots. Dit wordt in 2016 voornamelijk gedaan met lowbudget acties en de twee evenementen LelySTART en Lelystad geeft licht. Hier wordt op ingezet omdat dit bij uitstek evenementen voor de eigen inwoners zijn. City Marketing Lelystad vindt het belangrijk minstens twee keer per jaar iets groots voor de eigen inwoners te doen. Zij zijn immers de belangrijkste ambassadeurs van onze stad.

Bovenstaand zijn slechts een aantal highlights van het jaarplan 2016 van City Marketing Lelystad. Vanaf eind januari is het totale jaarplan te vinden op www.citymarketinglelystad.nl

Het bericht City Marketing Lelystad zet focus op toerisme voort verscheen eerst op City Marketing Lelystad.

Leave a Reply