fbpx

College akkoord met jaarplan City Marketing Lelystad

In 2019 levert City Marketing Lelystad (CML) een strategisch meerjarenplan 2020-2030 op dat voortborduurt op het meerjarenplan 2008 – 2020, geschreven door Berenschot. Om deze strategie niet in de weg te zitten is besloten in het jaarplan 2019 de lijn van 2018 voort te zetten. Dit wordt aan de hand van het meerjarenplan halverwege het jaar aangevuld met een actieplan 2019.

Lelystad staat voor grote veranderingen. Met bijvoorbeeld het traject Lelystad Next Level wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de stad. Hier hoort een passende citymarketing strategie bij. Met het nieuwe strategische meerjarenplan wordt een duurzame strategie voor de komende jaren uitgestippeld. Wij zijn als gemeente tevreden over de inzet van City Marketing Lelystad tijdens de afgelopen jaren. We vinden het belangrijk om de ingeslagen weg voort te zetten”, aldus Janneke Sparreboom, wethouder citymarketing.

Algemeen
Het domein Algemeen staat in het teken van merkbeleving. Door middel van social media, PR en campagnes wordt het merk Lelystad versterkt. De effecten worden getoetst middels imago onderzoek (driejaarlijks), online media cijfers en mediawaarde. De kernwaarden ruimte, gastvrijheid, verrassend en zelfbewust worden hier altijd in meegenomen. Voor 2019 is het doel dat ook ondernemers de kernwaarden en het beschikbare promotiemateriaal meer gaan gebruiken. Ook wordt er in 2019 gekeken naar een mogelijke campagne gericht op stadstrots, waarbij wordt gekeken naar samenwerking met een andere partij.
Vanaf 2019 vervult CML de loketfunctie voor reclame uitingen in de openbare ruimte, de overdracht van het contractbeheer is met een jaar uitgesteld.

Wonen
Het domein Wonen staat in het teken van consumentgerichte woonmarketing. Voor 2019 is in samenwerking met De Wijde Blik een actieplan opgesteld in lijn met het actieplan 2018. De huizenprijzen stijgen en de beschikbaarheid van kavels neemt af, dit zorgt voor een verschuiving in de strategie van kwantiteit naar kwaliteit. De doelgroep wordt bereikt middels een combinatie van outdoor, online en print advertenties. In 2019 worden er ook nieuwe portretten van tevreden inwoners gemaakt, in lijn met de bestaande portretten. Op de planning staat voor 2019 ook de uitvoering van het project rondom het Gastvrijheidsbudget, doel is nieuwe inwoners de gastvrijheid van Lelystad te laten ervaren. Ook wordt er in 2019 middels een customer journey gekeken naar de verbeteringen sinds de customer journey in 2017.

Werken
Het domein Werken staat in het teken van economische profilering waarbij Lelystad neerzetten als logistieke hotspot het hoofddoel is. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van de samenwerking Almere-Lelystad-Zeewolde (12e op de ranglijst van logistieke hotspots), die de gemeente in 2018 is gestart. Daarnaast gaat CML verder met de profilering van Lelystad binnen de Metropool Regio Amsterdam middels beurzen en online media. Uiteraard worden in 2019 ook City Marketing Live met onder andere het uitreiken van de Promotie Award georganiseerd.

Vrije tijd
Op gebied van Toerisme worden een aantal aanvullende opdrachten vanuit de gemeente in 2019 afgerond, de digitale informatievoorziening is hier een voorbeeld van. Voor de campagne, ook een aanvullende opdracht, wordt er in samenwerking met Amsterdam Marketing begin 2019 een strategisch marketingplan voor toerisme opgesteld. Daarnaast worden in 2019 de plannen uit de marketingstrategie riviercruises verder uitgevoerd. Om toeristen meer van de stad te laten zien wordt er, in samenwerking met de gemeente en enthousiaste inwoners, gekeken naar het in kaart brengen van wandel- en fietsroutes. Uiteraard worden ook standaard activiteiten als het deelnemen in projectgroepen, uitbrengen van brochures en het bijhouden van de VVV website in 2019 weer uitgevoerd.
Evenementen worden ook in 2019 ingezet voor stadstrots. Met het beschikbare budget worden zoveel mogelijk evenementen ondersteund met marketing uitingen en advies. Het beleid hierop wordt in 2019 verder aangescherpt en beschikbare marketing middelen worden waar mogelijk uitgebreid. Naar verwachting ondersteunt CML in 2019 meer dan 40 evenementen, waaronder de coördinatie van ‘Lelystad geeft licht’.

Lelypas
De Lelypas richt zich in eerste instantie op marktpenetratie (gebaseerd op het marketingmodel ‘Ansoff Growth Matrix’), dit proces is eind 2018 gestart en wordt in 2019 voortgezet. Hier worden verschillende marketing middelen voor ontwikkeld. Daarnaast heeft CML vanuit de gemeenteraad budget gekregen om de Lelypas te socialiseren, doel is in 2019 een nieuw platform te creëren waardoor geoormerkte punten uitgegeven kunnen worden. Ook wordt er gekeken of er een combinatie kan worden gemaakt tussen de Lelypas en betaald parkeren.

Bovenstaand zijn slechts een aantal highlights van het jaarplan 2019 van CML. Vanaf begin maart is het totale jaarplan te vinden op www.citymarketinglelystad.nl

Het bericht College akkoord met jaarplan City Marketing Lelystad verscheen eerst op City Marketing Lelystad.

Leave a Reply