Awards

Promotie award & Positiviteits Prijs

De Promotie Award wordt toegekend aan een instelling, organisatie of bedrijf die zich succesvol heeft ingezet voor de promotie van de stad. Denk bijvoorbeeld aan het halen van landelijke media, het organiseren van een geslaagd evenement, het creëren van werkgelegenheid en zo tal van andere voorbeelden.

De Positiviteits Prijs wordt toegekend aan de persoon die zich succesvol heeft ingezet voor de positiviteit in de stad. Dit kan zijn door zich lokaal in te zetten maar ook het behalen van nieuwswaarde of ander soort publiciteit kan hier een onderdeel van zijn.

Iedereen is vrij zichzelf of een ander aan te melden als kanshebber via een van de onderstaande formulieren. Organisaties moeten worden aangemeld voor de Promotie Awad en personen voor de Positiviteits Prijs. De aanmeldingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Janneke Sparreboom (voorzitter), Barry Porsius, Ruud Bootsma, Dirk Jan Verdoorn, Hajé de Jager en Cees Okkerse.

Beide awards worden uitgereikt tijdens City Marketing Live op donderdag 12 december. Hierbij aanwezig zijn? Stuur een mail naar info@citymarketinglelystad.nl met daarin het aantal personen.

Promotie Award

Aanmeldformulier

(Wat heeft de (activiteit van de) instelling, organisatie of bedrijf bereikt in de media? Is er lokale/regionale/landelijk of misschien zelfs internationale aandacht geweest? Is Lelystad hier ook in meegenomen?)
(Wat heeft de instelling, organisatie of bedrijf zelf ondernomen om de actie of activiteit zo goed mogelijk te promoten? Op wat voor manier heeft het bijgedragen aan de promotie van Lelystad?)
Houd er rekening mee dat hoe meer informatie u geeft over de motivatie, hoe beter de jury de aanmelding kan beoordelen.

Positiviteits Prijs

Aanmeldformulier

(Wat heeft de (activiteit van de) persoon bereikt in de media? Is er lokale/regionale/landelijk of misschien zelfs internationale aandacht geweest? Is Lelystad hier ook in meegenomen?)
(Wat heeft de (activiteit van de) persoon voor gevoel teweeg gebracht in de stad? Heeft het veel positiviteit opgeleverd op bijvoorbeeld social media?)
Houd er rekening mee dat hoe meer informatie u geeft over de motivatie, hoe beter de jury de aanmelding kan beoordelen.